joomla 3wordpress

   Хоменко О.Є. Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: довідковий посібник / О.Є. Хоменко, М.М., Кононенко, Д.В. Мальцев. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Д.: НГУ, 2011. – 448 с.

 Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема, програмі дисципліни «Гірничі машини для розробки рудних родовищ». Довідник містить відомості про гірниче обладнання, що широко застосовується на рудних шахтах України та країн ближнього і дальнього зарубіжжя. Видання рекомендується для студентів, науково-педагогічних співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress