joomla 3wordpress

   Бузило В.І. Розробка зближених вугільних пластів механізованими комплексами в умовах шахт Львівсько-Волинського басейну: монографія / В.І. Бузило, Я.М. Наливайко, О.Г. Кошка та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 132 с.

Монографія присвячена питанням обґрунтування параметрів виймання зближених вугільних пластів механізованими комплексами в складних гірничо-геологічних умовах. Визначено раціональні параметри ведення очисних робіт у шахтах Львівського регіону (силові та геометричні параметри механізованого кріплення, допустима відстань між очисними вибоями по зближених пластах, швидкість подачі комбайна, швидкість посування лави). Сформульовано рекомендації по параметрах виймання зближених пластів в умовах надробки і підробки. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій вугільної промисловості.

 

 

joomla 3wordpress