joomla 3wordpress

   
Бузило В.І. Технологія селективного відпрацювання тонких вугільних пластів: монографія / В.І. Бузило, О.Г. Кошка, В.П. Сердюк та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 137 с.

 Монографія присвячена питанням обґрунтування основних параметрів і області застосування технології селективного відпрацювання тонких і вельми тонких вугільних пластів. У результаті проведених досліджень визначено основні параметри технології селективного відпрацювання тонких вугільних пластів. Розроблено принципові схеми технології селективного відпрацювання пластів з присіканням бічних порід, що базується на використанні існуючої виїмкової технології. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій вугільної промисловості.

 

 

joomla 3wordpress