joomla 3wordpress

Хоменко О.Е. Розкриття та підготовка рудних родовищ при підземній розробці: навч. посіб . / О.Е. Хоменко, М.Н. Кононенко. – Д. : НГУ, 2016. – 101 с.

 

 

Зміст видання відповідає освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів за спеціальністю 184 «Гірництво» , галузі знань 18 «Виробництво та технології», зокрема програмами дисциплін «Підготовчо – нарізні роботи» і «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Розглянуто основні параметри розкриття родовищ, впливу гірничих робіт на масив гірських порід і підготовки балансових запасів. Представлені і детально описані схеми розкриття та підготовки, а також порядок їх вибору і календарне планування. Рекомендовано для студентів гірничого профілю , науково-педагогічних і науково-технічних працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

 

 

 

 

joomla 3wordpress