joomla 3wordpress

    Харченко В.В. Процеси очисних робіт на пластах вугільних шахт: підручник для ВНЗ / В.В. Харченко, М.П. Овчинніков, В.І. Сулаєв, О.А. Гайдай, В.В. Руських. – Д.: НГУ, 2014. –170 с.

   Підручник складається з дев’яти розділів, послідовність подачі матеріалу спрямована на формування у студентів системного сприйняття процесів гірничого виробництва в період видобутку корисної копалини.

    Розглянуто процеси гірничого виробництва: при веденні очисних робіт, на сполученнях лав зі штреками, вивчені способи охорони підготовчих виробок при керуванні гірським тиском і проектуванні очисних робіт.

Зміст підручника відповідає вимогам підготовки бакалаврів за освітньо-професійною програмою напряму 6.050301 «Гірництво».

joomla 3wordpress