joomla 3wordpress

    Хоменко О.Є. Процеси при підземній розробці рудних родовищ: підручник для ВНЗ / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, С.А. Зубко. – Д.: НГУ, 2015. – 202 с.

    Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів за напрямом «Гірництво», зокрема програмі дисципліни «Процеси при підземній розробці рудних родовищ».

    Розглянуто гірничо-геологічні умови розробки рудних родовищ, відомості про виробничі процеси на гірничорудних підприємствах та їх класифікація. Наведено і детально описано процеси при проведенні гірничих виробок і веденні очисних робіт, а також при виконанні допоміжних процесів.

    Підготовлений спеціаліст буде ефективно керувати робочими процесами й успішно удосконалювати технологію підземної розробки рудних родовищ.

    Рекомендовано для студентів гірничого профілю, науково-педагогічних і науково-технічних співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

joomla 3wordpress