joomla 3wordpress

     Бондаренко В.І. Теорія керування станом масиву гірських порід: підручник для ВНЗ / В.І. Бондаренко, М.О. Ілляшов, М.К. Руденко – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 320 с.

    У підручнику наведено сучасні уявлення про зсув гірських порід при підземній розробці пластових родовищ.

Розглядаються розрахункові методи зсуву підробленого гірського масиву з використанням різних моделей, які представляють гірський масив. Викладено теоретичні основи прогнозу геомеханічних процесів, наведено результати експеримен­тальних досліджень гірського тиску при веденні гірничих робіт, а також вплив гірничотехнічних і виробничих факторів на напружено-деформований стан гірського масиву.

Розглянуто питання раціонального розташування, засоби охорони та вибору місця закладання підготовчих виробок.

joomla 3wordpress