Bondarenko

     Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття «Штучний діагенез осадових порід», Заслужений професор Національного гірничого університету, член Всесвітнього товариства гірничих професорів.

Читати далі...

Buzilo    Доктор технічних наук, професор, директор Гірничого інституту, заслужений працівник освіти України, заслужений професор НГУ.

Читати далі...

    Vlasov Доктор технічних наук, професор.

Читати далі...

Dychkovsky    Начальник науково-дослідної частини, доктор технічних наук, директор Центру українсько-польської співпраці, професор кафедри підземної розробки родовищ.

Читати далі...

Kovalevs     Доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття "Закономерность распространения звуковых волн в восходящем многофазном потоке при дисперсной структуре течения".

Читати далі...

Kuzmenko    Професор кафедри підземної розробки родовищ, гірничий інженер, доктор технічних наук, професор, академік Інженерної академії наук України, член-кореспондент Академії гірничих наук України, лауреат державної премії в галузі науки і техніки України. На сьогодні є заступником першого проректора університету на громадських началах, голова науково-методичної ради університету.

Читати далі...

     Гірничий інженер, доктор технічних наук, професор, академік АГН України, лауреат Державної премії СРСР, Заслужений винахідник УРСР.

Читати далі...

Simanovich    Доктор технічних наук, професор кафедри підземної розробки родовищ.

Читати далі...

Tabachenko     Професор кафедри підземної розробки родовищ, кандидат технічних наук.

Читати далі...

  Доктор технических наук, профессор.

Читати далі...