joomla 3wordpress

   Асистент кафедри підземної розробки родовищ.

   У 2013 закінчив магістратуру при кафедрі ПРР Національного гірничого університету й отримав диплом з відзнакою. У рамках міжнародного проекту підготовки магістрів гірничого напряму проходив навчання в Гірничому університеті Леобена (Австрія), має сертифікат за програмою "Mining and Tunneling". Після закінчення навчання вступив до аспірантури.

    Темою наукових досліджень є вибір раціональних параметрів самопливно-вібраційної закладки при відпрацюванні пологих та похилих пластів вугільних шахт.

     Має 5 опублікованих наукових статей, з них 4 статті у фахових виданнях, у тому числі стаття у зарубіжному виданні з високим індексом цитування.

 

joomla 3wordpress