joomla 3wordpress

Vladyko    Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту природокористування  з навчально-виробничої практики 

    Протягом 1990 – 1995 рр. навчався на денному відділенні гірничого факультету Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема. 1995 року закінчив Державну гірничу академію України і вступив до очної аспірантури на кафедру підземної розробки родовищ. Після закінчення аспірантури 2000 року успішно захистив кандидатську дисертацію. З 1998 р працює асистентом, а з 2007 р. – доцентом кафедри підземної розробки родовищ.

     Владико О.Б. є експертом з напряму "Гірництво" приймальної комісії НГУ.

     Наукова діяльність спрямована на дослідження геотехнологічних способів видобутку корисних копалин, вирішення завдань механіки гірських порід та системного аналізу в гірництві.

     Усього опубліковано 35 наукових праць (4 наукові праці в фахових виданнях, що входять до міжнародної наукометричної бази даних Scopus), монографія, навчальний посібник та довідник.

     Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 58,

тел.: (0562)47-23-26,

joomla 3wordpress