joomla 3wordpress

   Доктор технічних наук, доцент

   У 1992 році закінчив Дніпропетровський державний університет за спеціальністю "Динаміка і міцність машин" і продовжив працювати в ньому на посаді інженера 2-ї категорії. З 1996 року працює в Національному гірничому університеті, зокрема з 2004 року – на кафедрі підземної розробки родовищ, де 2008 року захистив кандидатську, а у 2015 – докторську дисертації.

    Наукова діяльність спрямована на розробку технологічних систем, які дозволяють забезпечити стабільний та безпечний видобуток вугілля в умовах нестійких порід, що оточують пластову виробку. Проблема розглядається як сукупність факторів діючих на об'єкт досліджень у часі та просторі. Розв’язання задачі зводиться до багатокритеріального аналізу взаємного впливу послідовностей технологічного процесу і спричинених ними змін станів породного масиву.

    Опубліковано понад 130 наукових робіт різних тематик, серед яких статті, монографії, підручники та навчальні посібники, патенти на винаходи.

joomla 3wordpress