joomla 3wordpress

Bondarenko

     Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії інженерних наук України, автор наукового відкриття «Штучний діагенез осадових порід», Заслужений професор Національного гірничого університету, член Всесвітнього товариства гірничих професорів.

      Навчався у Дніпропетровському гірничому інституті ім. Артема (1971 – 1976). Після закінчення аспірантури в 1979 р. почав працювати на кафедрі на посадах асистента, доцента (1982), професора (1990), а з 1994 р. і дотепер – завідувачем кафедри.

     Володимир Ілліч є головою підкомісії з "Гірництва" науково-методичної комісії за галуззю знань 0503 "Розробка корисних копалин" Міністерства освіти і науки України, бере участь у розробці стандартів вищої освіти з "Гірництва". 3 2009 р. займає посаду голови секції "Гірничі науки" Придніпровського наукового центру Національної академії наук України, є членом експертної ради ВАК України.

     Він є головним редактором заснованого в 2013 р. щорічного науково-технічного збірника "Розробка родовищ", який є фаховим і в якому статті публікуються українською, російською, англійською і польською мовами. Також Володимир Ілліч є членом редакційної колегії "Наукового вісника НГУ" та "Journal Mining engineering" (Словенія), які входять до наукометричної бази даних Scopus.

     За програмою "Visit professor" Бондаренко В.І. щорічно з 2012 р. читає лекції у Краківській гірничо-металургійній академії (Польща), які за своєю змістовністю й якістю дуже подобаються студентам. Протягом 2012 р. професор Бондаренко В.І. пройшов дистанційне підвищення педагогічного мистецтва в Міжнародному товаристві з інженерної педагогіки (м. Філлах, Австрія) і отримав сертифікат "International engineering educator "Ing. Paed. IGIP". Цього ж року Володимир Ілліч був прийнятий до Асоціації гірничих професорів cвіту (єдиний із України).

У 2011 р. в Стамбулі (Туреччина) й 2014 р. у Монреалі (Канада) Володимир Ілліч представляв Україну на всесвітньому гірничому конгресі.

     Основна наукова діяльність спрямована на вирішення науково-технічних проблем з видобутку корисних копалин, а саме: розробка методів і технологій видобутку газу з природних газогідратів та створення штучних газогідратів; фізико-технічні основи енергозберігаючої технології підземної розробки тонких і вельми тонких вугільних пластів (0,8 – 0,55 м); розробка технічних параметрів та технології свердловинної підземної газифікації вугільних пластів на малих глибинах; геомеханіка взаємодії елементів системи "породний масив – виробка – охоронна конструкція", яка забезпечує вивчення впливу параметрів вугільного пласта, структури й механічних характеристик порід надвугільної товщі та глибини розробки на напружено-деформований стан усіх елементів зазначеної системи.

     Усього опубліковано 334 наукові праці, у тому числі 22 підручники і навчальних посібники, 30 монографій, отримано 26 авторських свідоцтв і патентів на винахід, наукове відкриття, опубліковано за кордоном 30 наукових статей з високим індексом цитування у відомих виданнях Німеччини, Англії, США, Канади, Польщі та Росії.

    Контакти:

пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 56,

тел.: (0562) 47-14-72,

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

joomla 3wordpress