joomla 3wordpress

  Бондаренко В.І. Геомеханіка взаємодії анкерного та рамного кріплення гірничих виробок в єдиній вантажонесучій системі: монографія / В.І. Бондаренко, Ю.Я. Чередниченко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.В. Вівчаренко, В.В. Фомичов. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2010. – 174 с.

   Книга присвячена математичному моделюванню за допомогою сучасних комп’ютерних програм процесів взаємодії рамного, анкерного та рамно-анкерного кріплення з породним масивом, що оточує підготовчу виробку. Для адекватного реальним умовам відображення усіх основних елементів геомеханічної системи «шаруватий масив-кріплення виробки» наведена низка заходів щодо моделювання і тестування існуючого шаруватого масиву, геометричних параметрів рамного кріплення з реальною конструкцією замка піддатливості, анкерного кріплення та міжрамного огородження. Усі розрахунки виконано по повній діаграмі деформування кожного елемента системи.

Виконано комплекс досліджень напружено-деформованого стану системи при різній структурі масиву та ступеня дії послаблюючих породу факторів. Також визначено стан системи при декількох варіантах сполучення анкерного та рамного кріплення, його номера СВП, форми виробки тощо. Обґрунтована багатофакторним обчислювальним експериментом та перевірена у шахтних умовах технологія побудови єдиної ресурсозберігаючої вантажонесучої системи з рамного та анкерного кріплення, яка характеризується саморегуляцією навантаження на окремі елементи.

Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників шахт і виробничих об’єднань, а також студентів гірничих вищих навчальних закладів і факультетів.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress