joomla 3wordpress

    Бондаренко В.І. Прогнозна оцінка експлуатаційного стану пластових підготовчих виробок: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.І. Коваль, О.В. Вівчаренко. – Д.: НВП «Системні технології», 2010. – 230 с.

   У монографії викладено алгоритм підходу та його реалізація сучасними комп’ютерними програмами щодо створення методу прогнозу проявів гірського тиску й оцінки на цій основі експлуатаційного стану пластових підготовчих виробок, розташованих у шаруватому масиві слабких порід. Побудована концепція оцінки стану виробки, яка вперше комплексно включає аналіз стійкості рамного кріплення, ступінь виконання вимог руху транспорту, пересування людей, вентиляції. Виконано комп’ютерне моделювання геомеханічних процесів навколо пластової виробки з урахуванням повних діаграм деформування матеріалу кожного із елементів системи «порода – кріплення». Проведено кореляційно дисперсійний аналіз результатів багатофакторного моделювання та розроблено новий метод прогнозу переміщень будь-якої ділянки контуру виробки. Викладено методику оцінки експлуатаційного стану пластової виробки, приклади розрахунку та необхідні довідкові матеріали. Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників шахт і виробничих об’єднань, а також студентів гірничих вищих навчальних закладів і факультетів.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress