joomla 3wordpress

     Бондаренко В.І. Геомеханіка навантаження кріплення очисних і підготовчих виробок у шаруватому масиві слабких порід: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, В.Г. Черватюк – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 233 c. 

 У монографії викладено результати шахтних досліджень та обчислювальних експериментів методом скінченних елементів з розрахунку напружено-деформованого стану елементів багатопараметричних геомеханічних систем, а також шахтні дослідження, що містять у собі очисні й підготовчі роботи при вийманні тонких і вельми тонких вугільних пластів у складних гірничо-геологічних умовах шахт Західного Донбасу.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress