joomla 3wordpress

     Бондаренко В.І. Експериментальні дослідження стійкості виїмкових виробок, які повторно використовуються, на пологих пластах Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.I. Коваль, В.В. Фомичов. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2012. – 426 с. 

   У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану методом скінченних елементів складних систем сучасних комбінованих кріплень і охоронних конструкцій, які підвищують стійкість виїмкових виробок при розробці пологих тонких і надтонких вугільних пластів Донбасу високонавантаженими лавами. Монографія може бути корисною для наукових співробітників проектних і науково-дослідних інститутів гірничодобувної галузі, інженерно-технічних працівників виробничих об’єднань, а також студентів гірничих ВНЗ і факультетів.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress