joomla 3wordpress

   Власов С.Ф. Просторове моделювання геомеханічних процесів при підземній розробці родовищ: монографія / С.Ф. Власов, О.А. Сідельников. – Д.: НГУ, 2012. – 223 с.

 У монографії запропоновано вирішення важливої для вуглевидобувної галузі завдання з обґрунтування технологічних параметрів відпрацювання виїмкових стовпів на базі результатів моделювання покрокового переміщення очисного вибою в просторовій геомеханічній моделі виїмкової ділянки, розташованої в шаруватому трансверсально-ізотропному масиві гірських порід. Монографія призначена для співробітників науково-дослідних і проектних інститутів, а також для широкого кола фахівців, що займаються питаннями підвищення ефективності розробки вугільних родовищ довгими лавами з урахуванням закономірностей зміни напружено-деформованого стану навколо очисного вибою.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress