joomla 3wordpress

     Руських В.В. Параметри вибухозахищених пристроїв для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд: монографія / В.В. Руських, А.В. Яворський, О.О. Яворська – Д.: НГУ, 2012. – 93 с. 

 Монографія присвячена питанням обґрунтування параметрів вибухозахисних пристроїв для гасіння ударних повітряних хвиль при підземному видобутку руд буропідривним способом. Виконано дослідження міцнісних і деформаційних властивостей захисного елемента перемички і встановлена залежність її несучої здатності від ступеня перфорації та міцнісних властивостей конструктивних елементів. У результаті теоретичних, лабораторних і промислових досліджень обґрунтовано параметри вибухозахисної перемички та розроблено рекомендації щодо її застосування в конкретних гірничо-геологічних умовах. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій гірничорудної промисловості.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress