joomla 3wordpress

Горова А.І. Технологія підвищення екологічної безпеки при видобуванні залізних руд підземним способом: монографія / А.І. Горова, І.Г. Миронова, М.М. Кононенко, А.В. Павличенко. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 136 с.

Монографія присвячена питанням підвищення екологічної безпеки при видобутку залізних руд підземним способом для конкретних гірничо-геологічних умов Південно-Білозерського родовища. Наведено результати фізико-хімічного аналізу та біологічної оцінки стану атмосферного повітря на промисловій площадці залізорудної шахти та прилеглих до неї територій. Запропоновано технологію відбивання запасів руди камер за допомогою емульсійних вибухових речовин, що дозволить знизити собівартість видобутку 1 т руди та зменшити обсяг екологічно небезпечних речовин, що викидаються в атмосферу із стволів шахт при буропідривних роботах. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників гірничодобувної промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих та екологічних дисциплін.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress