joomla 3wordpress

 Бузило В.І. Технології забезпечення екологічної та техногенної безпеки гірничодобувних регіонів при ліквідації вугледобувних підприємств України: монографія / В.І. Бузило, С.С. Гребьонкін, В.М. Єрмаков, В.М. Павлиш, В.Д. Рябічев, А.В. Павліченко; під заг. ред. В.І. Бузило та С.С. Гребьонкіна. – Д.: Літограф, 2013. – 348 с.

  У монографії узагальнені результати досліджень, спрямованих на розробку і впровадження технології забезпечення екологічної та техногенної безпеки при ліквідації вугледобувних підприємств України. Розглядаються питання порушення гідрогеологічного режиму вугледобувних регіонів; забруднення підземних і поверхневих вод мінералізованими шахтними водами; відчуження територій для розміщення породних відвалів та інших відходів; деформації, осідання та підтоплення земної поверхні над гірничими виробками при ліквідації вугледобувних підприємств. Наведено методику прийняття управлінських рішень щодо забезпечення вимог природоохоронного законодавства при ліквідації вугільних шахт. Розроблено комплекс природоохоронних технологій, що забезпечують зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище та вирішення екологічних проблем вугледобувних регіонів України. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути корисною у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при вивченні гірничих та еколого-орієнтованих спеціалізованих дисциплін.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress