joomla 3wordpress

   
Бузило В.І. Технологія відпрацювання тонких пластів із закладкою виробленого простору: монографія / В.І. Бузило, В.І. Сулаєв, О.Г. Кошка та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 124 с.

Присвячене питанням обґрунтування  основних параметрів і області застосування технології відпрацювання тонких пластів із закладкою порід, що присікаються у вироблений простір. У результаті проведених досліджень встановлено закономірності зміни напружено-деформованого стану масиву гірських порід від техологічних параметрів ведення очисних робіт при закладці виробленого простору. Обґрунтовано можливість використання порід Західного Донбасу в якості закладного матеріалу. Встановлено основні конструктивні особливості виїмково-закладного комплексу машин та розроблено технологічні схеми відпрацювання тонких пластів із закладкою для умов шахт Західного Донбасу. Для студентів, інженерно-технічних працівників, співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій вугільної промисловості.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress