joomla 3wordpress

   
Бондаренко В.І. Геомеханіка навантаження і розрахунок параметрів кріпильної й охоронної систем підготовчих виробок шахт Західного Донбасу: монографія / В.І. Бондаренко, І.А. Ковалевська, Г.А. Симанович, О.В. Вівчаренко, О.В. Малихін, О.С. Гусєв. – Д.: ТОВ «ЛізуновПрес», 2014. – 228 с.

У монографії викладено результати експериментальних досліджень напружено-деформованого стану приконтурних порід виїмкових виробок, їх кріпильної й охоронної систем на різних ділянках впливу підвищеного гірського тиску, що змінюється в часі й просторі; наведено закономірності взаємозв’язку структури й властивостей порід вуглевміщуючої товщі з конструктивними й технологічними параметрами кріплення й охорони виїмкових виробок, що тдозволило вдосконалити методику їх розрахунку з урахуванням асиметрії додатка навантаження в зоні впливу очисних робіт.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress