joomla 3wordpress

Бузило В.І. Технології ліквідації похилих гірничих виробок вугільних шахт, які закриваються, із застосуванням твердіючих високодисперс­них сумішей: монографія. / В.І. Бузило, В.Д. Рябічев, С.С. Гребьонкін, А.В. Павліченко; під заг. ред. Рябіче­ва В.Д. – Д.: Літограф, 2014. – 144 с.

Монографія присвячена питанням розробки технологій ліквідації похилих гірничих виробок вугільних шахт, які закриваються із застосуванням твердіючих високодисперс­них сумішей. Розроблено методики проектування та технологічні схеми ліквіда­ції засипаних і аварійних похилих виробок з використанням тампонажних сумішей з відходів підприємств паливно-енергетичного комплексу. Обґрунтовано напрями застосування способів ліквідації похилих виробок, встановлені закономірності деформування матеріалу засипки і течії високодисперсних сумішей при тампонажі залишкової пустотності. Удосконалено методику розрахунку параметрів формування ізоляційних гліноцементних перемичок у гірничих виробках вугільних шахт, які ліквідуються. Розроблені технології успішно використовуються при ліквідації збиткових і нерентабель­них вугільних шахт України.

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress