joomla 3wordpress

  Бузило В.І. Технології підвищення ефективності підземного видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах викликаних масовою ліквідацією вугільних шахт: монографія / В.І. Бузило, В.Д. Рябічев, С.С. Гребьонкін, А.В. Павліченко; під заг. ред. Рябічева В.Д. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 188 с.

   Монографія присвячена питанням розробки технологій спрямованих на нарощування темпів видобутку вугілля в складних гірничо-геологічних умовах викликаних закриттям вугільних шахт. Досліджено вплив структурних змін гірського масиву на стан виїмкових гірничих виробок. Вивчено механізми руху в’язкопластичних сумішей при тампонажі хаотичної тріщинуватості і встановлено залежності їх поширення в гірському масиві. Досліджено вплив гідророзриву тріщинуватих порід на навантаження кріплення виробки та обґрунтовані контролюючі параметри процесу тампонажу. Розроблено рекомендації та раціональні параметри технологічних схем управління станом масиву гірських порід у зонах структурних змін, а також технології водоподавлення в тріщинуватих зонах пластових водоносних горизонтів. Обґрунтовано принципи управління технологічними процесами в зонах структурних змін гірського масиву при інтенсифікації гірничих робіт на великих глибинах.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress