joomla 3wordpress

  Улицький О.А. Гідроекологічні та техногенні наслідки затоплення вугільних шахт: монографія / О.А. Улицький, В.М. Єрмаков, В.І. Бузило, А.В. Павличенко, П.П. Корж; під заг. ред. Бузило В.І. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 128 с.

  Монографія присвячена вивченню гідрогеологічних та геомеханічних процесів, які відбуваються в гірському масиві при затопленні вугільних шахт. Досліджено гідрогеологічний і геомеханічний стан гірських порід в районах масової ліквідації гірничих підприємств. Встановлено, що при затопленні гірничих виробок відбувається зменшення тріщиностійкості та одночасне збільшення пластичних властивостей масиву гірських порід. Розроблено методику прогнозування активізації процесів деформації масиву гірських порід і зміщення земної поверхні при затопленні вугільних шахт. Використання розроблених методик дозволить попередити зміну режимів поверхневих і підземних вод, зменшити заболочування і засолення земель, а також попередити виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress