joomla 3wordpress

   Соренков В.М. Прогнозування змін стану навколишнього середовища та об’єктів інфраструктури при затопленні закритих вугільних шахт: монографія / Соренков В.М., Недолужко В.М., Бузило В.І., Павличенко А.В.; під заг. ред. Соренкова В.М. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 176 с.

  Монографія присвячена дослідженню екологічних, техногенних та економічних наслідків затоплення вугільних шахт на території Центрального району Донбасу. Виконано прогноз змін стану масиву гірських порід, підземних й поверхневих вод та земної поверхні при різних схемах затоплення ліквідованих вугільних шахт. Визначено порядок й послідовність ліквідації шахт Центрального району Донбасу з урахуванням гідрогеологічних зв’язків та підняття рівня підземних вод. Обґрунтовано терміни та тривалість затоплення гірничих виробок вугільних шахт, що необхідно для своєчасного впровадження природоохоронних заходів з організації й будівництва водовідливних установок та забезпечення безпечного ведення гірничих робіт на суміжних шахтах. Запропоновано концепцію функціонування вугільних шахт Центрального району Донбасу з мінімальними витратами та негативним впливом на довкілля та інженерні комунікації.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress