joomla 3wordpress

Костенко В.К. Прогнозування газодинамічного стану гірського масиву при розробці вугільних родовищ: монографія / В.К. Костенко, В.І. Бузило, А.В. Павличенко, Я.Т. Шаварський. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 228 с.

 Монографія присвячена вивченню особливостей газодинамічного стану масиву гірських порід на різних етапах розробки вугільних родовищ. Розглянуто геомеханічні, аерологічні та теплові процеси, що відбуваються у вугленосному гірському масиві. Досліджено динаміку виділення метану на різних етапах розробки вугільних родовищ від початку експлуатації до ліквідації. Розроблено технологію ліквідації підземних пожеж з використанням мембранних газороздільних установок. Обґрунтовано технологічні рішення з вилучення та використання метану в умовах вугільних шахт, у тому числі тих, які закриваються. Використання розроблених технологій дозволить знизити викиди парникових газів у навколишнє середовище і поліпшити екологічний стан вугледобувних регіонів України.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress