joomla 3wordpress

    Кандидат технічних наук, доцент.

    У період 2000 – 2005 рр. навчався у Національному гірничому університеті. Після закінчення університету отримав диплом з  вступив до аспірантури при кафедрі підземної розробки родовищ, де і навчався до 2008 року. Надалі протягом п’яти років працював асистентом кафедри підземної розробки родовищ. 2013 року захистив кандидатську дисертацію. З 2014 р. обіймає посаду доцента кафедри підземної розробки родовищ.

   Основні наукові напрямки діяльності: підземна розробка рудних родовищ з поглибленим вивченням технологій руйнування рудного масиву, які залягають в альбітитах з міцністю 120 – 180 МПа та з неявним поділом масиву руди й порід з урахуванням напружено-деформованого стану масиву гірських порід при різних стадіях відпрацювання очисної камери; розробка наукових засад вилуговування відповідних металів (урану, міді тощо) геотехнологічним способом і обґрунтування їх точних параметрів; розробка комплексного програмного забезпечення для моделювання і наступного контролю процесів вилуговування, коригування у реальному часі цього складного процесу.

Профіль: ORCIDScopusWeb of ScienceResearchGateGoogle Scholar

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 61, тел.: (0562)47-90-47

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress