joomla 3wordpress

     Кандидат технічних наук, докторант кафедри гірничої інженерії та освіти

  У 2012 року закінчив магістратуру Державного ВНЗ "Національний гірничий університет" за спеціальністю "Підземна розробка родовищ корисних копалин". 2013 року отримав другу вищу освіту за спеціальністю "Адміністративний менеджмент". 

 Впродовж роботи в університеті обіймав посади асистента і доцента кафедри підземної розробки робовищ (2015 – 2019 рр.) та докторанта кафедри гірничої інженерії та освіти (2019 р. та дотепер). У 2015 році  захистив кандидатську дисертацію на тему  "Обґрунтування параметрів розташування та кріплення виробок, що надпрацьовуються, при веденні очисних робіт на шахтах Західного Донбасу» за спеціальністю 05.15.02 - Підземна розробка родовищ корисних копалин.

 У 2018 році був відзначений премією Президента України для молодих вчених  та стипендією Кабінету Міністрів для молодих вчених, у 2019 році премією Дніпропетровської обласної ради у конкурсі "Молоді вчені Дніпропетровщини – 2019".

 Під керівництвом Соцкова В.О. виконується науковий проект (№0117U006753) "Ресурсозберігаюча геотехнологічна і гідродинамічна параметризація видобутку малопотужних запасів мінеральної сировини у техногенно навантаженому середовищі" (2017-20 рр.) за замовленням Міністерства освіти та науки України, а також успішно реалізовані дослідження в рамках Гранту Президента для молодих вчених (згідно розпорядження Президента України №242/2019-рп від 9 серпня 2019 року).

 Наукова діяльність направлена на просторове моделювання та проведення обчислювальних експериментів для вирішення багатопараметричних задач геомеханіки.

 Виступав з доповідями на міжнародних науково-практичних конференціях "Szkola Eksploatacji Podziemnej" (Польща, м. Краків), "Geotechnika I budownictwo specjalne" (Польща, м. Вісла), "15 Geokinematischer Tag" (Німеччина, м. Фрайбург)

 Отримав сертифікат знання англійської мови IELTS – B2 (score – 6,5).

 Викладає дисципліни: "Розробка об'єктів управління гірничими системами", "Технологічний інжиніринг".

  Наукові профілі: ScopusWeb оf ScienceGoogle Scholar

  Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 60, тел.: (0562)373-07-74

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress