joomla 3wordpress

Рівень задоволеності підтримкою в НТУ "ДП" 

 

Опитування здобувачів вищої освіти щодо методів викладання в НТУ «ДП»

 

Опитування рівня задоволеності студентів залученням роботодавців до освітнього процесу

 

Оцінювання здобувачами вищої освіти якості освітньої діяльності при опануванні навчальної дисципліни

 

Результати анкетування здобувачів вищої освіти

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress