joomla 3wordpress

   Аспірант кафедри гірничої інженерії та освіти

 З 2010 по 2015 р. навчався в ДВНЗ “Національний гірничий університет”, здобув освіту за спеціальністю “Розробка родовищ та видобування корисних копалин”. У 2019 р. вступив до аспірантури Національного технічного університету “Дніпровська політехніка” денної форми навчання, спеціальність “Гірництво”.

Тема дистанції: “Розробка технології і обґрунтування  параметрів видобутку газу з донних газогідратних покладів Китайського моря»,  науковий керівник д.т.н. проф. Бондаренко В.І.

Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 61

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress