joomla 3wordpress

Vladyko    Кандидат технічних наук, доцент, заступник директора Інституту природокористування  з навчально-виробничої практики. 

  Після закінчення в 1995 році Державної гірничої академії України за фахом «Відкрита розробка родовищ корисних копалин» був рекомендований до вступу у аспірантуру при кафедрі підземної розробки родовищ Національний гірничого університету.

 Протягом 1995 – 1998 рр. навчався в очній аспірантурі при кафедрі підземної розробки родовищ за напрямом підготовки «Гірництво». Після закінчення аспірантури перейшов на викладацьку роботу – асистент кафедри.

 У 2000 захистив кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування технології створення протифільтраційних завіс струменями високого тиску закріплюючих розчинів» за спеціальністю 05.15.19 – Механіка ґрунтів і гірських порід.

 З 2007 доцент кафедри гірничої інженерії та освіти (підземної розробки родовищ 1900 – вересень 2019 рр.).

 Наукова діяльність спрямована на вирішення актуальних науково-технічних проблем з синтезу технологій на гірничому підприємстві, видобутку урану (фізико-хімічна геотехнологія), утворення техногенних родовищ.

 Постійно бере участь у виконанні держбюджетних, госпдоговірних тематик, як відповідальний та основний виконавець.

 В квітні 2019 р. успішно пройшов науково-практичний та методико-педагогічний курс з підготовки та наукового супроводження наукових освітніх проектів, з опанування інноваційних форм та методів навчання, а також вдосконалення мовної підготовки (м. Краків, м. Вроцлав, Польща).

 З 06.10.2017 р. по 07.10.2017 р. Курси підвищення кваліфікації «Нові методи кріплення гірничих виробок на шахтах в Україні: особливості впровадження» у ДВАТ «Дніпрошахт».

 З 20.11.2020 р. по 20.02.2020 р. Курси підвищення кваліфікації «Методи моделювання гірничих виробок на шахтах в Україні» у ДВАТ «Дніпрошахт».

 Викладає дисципліни: «Основи гірничого виробництва», «Фізико-хімічна геотехнологія» і «Технологія видобутку корисних копалин».

  Наукові профілі: ORCIDScopusGoogle Scholar

  Контакти: пр. Д. Яворницького 19, корп. 4, кім. 58, тел.: (0562) 47-23-26

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress