joomla 3wordpress

   Хоменко О.Є. Гірниче обладнання для підземної розробки рудних родовищ: довідковий посібник / О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко, Д.В. Мальцев. – Д.: НГУ, 2010. – 340 с.

 Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів з напряму «Гірництво», зокрема програмі дисципліни «Гірничі машини для розробки рудних родовищ». Довідковий посібник містить відомості про гірниче обладнання, що широко застосовується на рудних шахтах України і країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Видання рекомендується для студентів, науково-педагогічних і науково-технічних працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

 

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress