joomla 3wordpress

     Табаченко М.М. Новітні принципи тепло насосних та когенераційних технологій використання викидного тепла: монографія / М.М. Табаченко, В.І. Самуся, Р.О. Дичковський та ін. – Д.: НГУ, 2012. – 247 с.

 Значну увагу присвячено екологічній чистоті технологічних процесів тепло- та електропостачання, а також охороні навколишнього природного середовища, що обумовлено широким застосуванням ефективного енергоощадливого обладнання – теплових насосів і технологій на їх основі. Показано, що впровадження теплонасосних установок зменшує собівартість виробництва енергоносіїв, дозволяє економити значні об’єми органічного палива в традиційних енергокотлах. Висвітлено нові тенденції у розвитку нетрадиційних біоенергетичних технологій та комбінованого виробництва енергоносіїв з біомаси, геотермальної енергії, теплоти ґрунтових масивів і сонячної енергії, автономних водневих енергоустановок, породних відвалів. Викладено результати теоретичних і експериментальних досліджень, розроблено математичні моделі перебігу процесів теплообміну в елементах теплопостачання. Розглянуто можливість і умови стійкого розвитку енергетики України з урахуванням світового досвіду. Показано переваги розвитку на основі використання сучасних технологій переробки вугілля, потенціалу енергоресурсозаощадження, відновлюваних і вторинних ресурсів. Призначено для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної, енергетичної та гірничо-хімічної галузей промисловості, науково-дослідних і проекті організацій. Може бути корисною викладачам, аспірантам, магістрам і студентам гірничих, енергетичних та хіміко-технологічних логічних ВНЗ. 

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress