joomla 3wordpress

   Півняк Г.Г. Традиційні та нетрадиційні системи енергозабезпечення урбанізованих і промислових територій України: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, М.М. Табаченко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 333 с.

 Проведено оцінку ресурсної бази України та узагальнено напрями розвитку її енергетичного потенціалу, встановлено напрями енергозбереження на основі традиційних і нетрадиційних технологій на урбанізованих та промислових територіях нашої держави. Розроблено наукові засади способів та технологій перетворення енергії нетрадиційних природних і техногенних джерел. Науково обґрунтовано створення принципів теплонасосних технологій використання підземних вод для опалення і водопостачання. Наведено геотермальні системи виробництва енергоносіїв Встановлено енергоефективну систему сонячного теплопостачання. Розглянуто формування системи використання природних і техногенних енергетичних потоків на урбанізованих та промислових територіях України. Призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress