joomla 3wordpress

Півняк Г.Г. Тенденції розвитку технологій та систем енергозбереження при видобуванні енергетичної сировини: монографія / Г.Г. Півняк, О.С. Бешта, О.М. Шашенко та ін. – Д.: НГУ, 2013. – 240 с.

 Проведено оцінку ресурсної бази України, встановлено основні напрями технічного і технологічного удосконалення видобування мінеральної сировини в нашій державі. Розглянуто принципи формування геомеханічних моделей гірського масиву і функціонування системи моніторингу стану геотехнічних систем для регулювання впливу технологій освоєння надр на умови праці та довкілля. Встановлено баланс енергоспоживання устаткування окремих споживачів, визначені напрямки енергозбереження на гірничодобувних підприємствах. Узагальнено досвід роботи традиційних та якісно нових технологій видобування, переробки та використання енергетичної сировини; запропоновано напрями інтенсифікації гірничих робіт із відпрацювання тонких вугільних пластів. Монографія призначена для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути використана у навчальному процесі вищих навчальних та середніх професійних закладів при викладанні гірничих спеціалізованих дисциплін.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress