joomla 3wordpress

   Економічні й екологічні аспекти комплексної генерації та утилізації енергії в умовах урбанізованих і промислових територій: монографія / Під заг. ред. Г.Г. Півняка. – Д.: НГУ, 2013. – 176 с.

 У монографії розглянуто проблеми енергетичного забезпечення урбанізованих і промислових територій України, з огляду на його екологічну й економічну компоненти. Створено наукові засади системного моніторингу енергогенерувальних систем і споживачів енергії. Подано рекомендації щодо зниження витрат умовного палива на постачання зазначених територій. Описано енергозбережні системи в застосуванні до технологій підземної газифікації вугілля, а також розроблено наукові основи гібридизації вітчизняного автомобіля бюджетного класу. Науково обґрунтовано методи біоіндикації при оцінюванні рівнів забрудненості ґрунтів важкими металами. Наведено рекомендації щодо формування системи показників для оцінювання економічного розвитку промислових підприємств. Для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної та енергетичної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може стати в пригоді студентам вишів та учням середніх професійних закладів при вивченні гірничих спеціалізованих дисциплін.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress