joomla 3wordpress

   Дичковський Р.О. Наукові засади синтезу технологій видобування вугілля у слабометаморфізованих породах: монографія / Р.О. Дичковський. – Д.: НГУ, 2013. – 262 с.

 Розглянуто питання суміщення двох технологій (комплексно-механізованого виймання та свердловинної підземної газифікації вугілля) при видобуванні вугілля з тонких та надтонких пластів у слабометаморфізованих породах. Таке поєднання цих технологій у межах одного підприємства дає можливість більш повно на економічному доцільному рівні здійснювати виймання вугільних запасів. Обґрунтовано параметричні зони переходу від комплексно-механізованого виймання до свердловинної підземної газифікації. Запропоновано методики оцінки напружено-деформованого стану гірського масиву та визначено технологічні параметри управління гірським тиском при комплексно-механізованому видобуванні вугілля та застосуванні технології підземної газифікації, виходячи з визначеного автором коефіцієнта літологічної будови. Дано економічну оцінку запропонованих техніко-технологічних удосконалень на прикладі практичної реалізації для шахтних об’єктів ДП «Львіввугілля», компанії ДТЕК (Україна) та дослідницької шахти «Барбара» (Польща). Призначено для широкого кола інженерно-технічних працівників вугільної, енергетичної та гірничо-хімічної галузей промисловості, науково-дослідних і проектних організацій. Може бути корисною викладачам, аспірантам, магістрам і студентам гірничих, енергетичних та хіміко-технологічних ВНЗ.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress