joomla 3wordpress

  Улицький О.А. Гідрогеологічні та геомеханічні фактори екологічної безпеки навколишнього середовища в умовах реформування вугільної галузі: монографія / О.А., Улицький, В.М. Єрмаков, В.І. Бузило, А.В. Павличенко; під заг. ред. Улицького О.А. – Д.: ТОВ «Літограф», 2014. – 200 с.

  Монографія присвячена вивченню закономірностей впливу вугільних шахт, що закриваються, на зміни гідрогеологічних, геомеханічних та екологічних параметрів навколишнього середовища. Встановлено, що різні фактори впливу вугільних шахт на довкілля серед яких – міграція високо-мінералізованих шахтних вод, дегазація вуглевмісних шарів, геодинамічні зрушення у масивах гірськихпорід та інші, обумовлюються ендо­генними, екзогенними і техногенними процесами. Вирішено технологічні, технічні та економічні завдання з екологічної безпеки природно-техногенних геосистем у вугільних регіонах. Розроблено методологічний підхід до монетизації негативних впливів вуглевидобутку на навколишнє середовище, оснований на алгоритмі їх оцінювання за допомогою індексних та матричних методів, моделювання, картографування тощо. Розроблено концепцію управління екологічною безпекою у вугле­добувних регіонах де відбувається масова ліквідація шахт.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress