joomla 3wordpress

  Бондаренко В.І. Газогідрати. Гідратоутворення та основи розробки газових гідратів: монографія / В.І. Бондаренко, О.Ю. Витязь, М.Л. Зоценко [та ін.]. – Д.: ТОВ «Літограф», 2015. – 215 с.

   Вперше в Україні надається системний аналіз світових досягнень, присвячених дослідженням газових гідратів. Зокрема, описано умови формування, існування та способи виявлення природних газових гідратів; розроблено технології отримання штучних газових гідратів, їх зберігання та транспортування; досліджено вплив експозиції у газогідратному середовищі на характер перебігу корозійних процесів. Наведено результати застосування інноваційних технологій отримання газогідратів із шахтного метану, змодельовано термобаричні умови гідратоутворення, аналогічні природним, отримано та досліджено зразки штучних газових гідратів. Видання призначається для наукових співробітників науково-дослідних інститутів гірничодобувної та нафтогазодобувної галузей, інженерно-технічних працівників, студентів та аспірантів гірничих і нафтогазових ВНЗ і факультетів.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress