joomla 3wordpress

Кузьменко, О.М, Петльований М.В. (2020). Розробка крутоспадних рудних покладів із застосуванням твердіючого закладення в умовах Південно-Білозерського родовища. Д.: НТУ "ДП", 103 с.

 У монографії розглянуті питання раціональних параметрів камер складної форми другої черги відпрацювання запасів систем розробки із твердіючим закладенням з урахуванням напруженого стану конгломерату та порядку відпрацювання рудних запасів. Виконано моделювання на фізичних і математичних моделях із застосуванням чисельних методів для декількох десятків варіантів положення елементів високої очисної камери з дотриманням історії розвитку відпрацювання запасів в умовах Південно-Білозерського родовища залізних руд. Встановлено закономірності розподілу коефіцієнта концентрації еквівалентних напружень від просторового положення елементів камери, фізико-механічних властивостей масиву конгломерату в покрівлі, послідовності відпрацювання очисних камер у поверсі та за глибиною рудного покладу. Реалізовано методичний підхід до вибору технологічних параметрів розміщення підготовчих і нарізних виробок для камер другої черги відпрацювання запасів та їх конфігурації.

Для співробітників науково-дослідних інститутів і проектних організацій, інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств, а також може бути корисною студентам гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress