joomla 3wordpress

Табаченко М.М. Фізико-хімічні методи видобування корисних копалин. Задачник у прикладах і розв’язках: навч. посіб. / М.М. Табаченко, В.І. Бузило, Р.О. Дичковський, В.С. Фальштинський. – Д.: НГУ, 2012. – 112 с.

 Розглянуто питання якісно нових технологій видобування корисних копалин, їх переробки, транспортування та складування. Практикум розроблено у вигляді 10 практичних робіт з теоретичними викладками за окремими проблемами гірничого виробництва. математичними механізмами та контрольними прикладами розв’язання задач. Такий підхід забезпечує тісний зв’язок теорії з практикою і дає можливість отримати необхідні знання та набути уміння у проведенні розрахунків. Навчальний посібник є корисним дія студентів вищих навчальних закладів, викладачів та представників виробничого сектору, які займаються питаннями фізико-хімічних методів видобування корисних копалин.

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress