joomla 3wordpress

 Табаченко М.М. Фізико-хімічна геотехнологія: навч. посіб. / М.М. Та­баченко, О.Б. Владико, О.Є. Хоменко, Д.В. Мальцев. – Д.: НГУ, 2012. – 310 с.

 Розглянуто принципові засади геотехнологічного видобування різноманітних корисних копалин. Викладено питання розкриття та підготовки родовищ за допомогою свердловинної розробки, проаналізовано способи буріння і кріплення геотехнологічних свердловин, а також застосоване обладнання. Розкрито сутність технологічних процесів, які виконуються при диспергуванні гірських порід, розчиненні солей, вилуговуванні металів, підземній виплавці сірки і газифікації вугілля, видобуванні в’язкої нафти та сланцевого газу. Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за спеціальністю «Розробка родовищ та видобування корисних копалин», а також для студентів інших спеціальностей гірничих ВНЗ і факультетів та інженерно-технічних працівників підприємств і проектних організацій гірничодобувних галузей промисловості України.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress