joomla 3wordpress

Кононенко М.М. Вибір і розрахунок систем підземної розробки рудних родовищ: навч. посіб. / М.М. Кононенко, О.Є. Хоменко, В.Ю. Усатий. – Д.: НГУ, 2013. – 217 с.

 Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Процеси при підземній розробці рудних родовищ», «Підготовчо-нарізні роботи», «Технологія підземної розробки рудних родовищ». Подано класифікації, опис систем розробки та розрахунок їх параметрів. Наведено методику визначення систем розробки рудних родовищ та їх техніко-економічних показників. На відміну від попередніх видань московської, санкт-петербурзької та криворізької шкіл пропонований посібник сприяє опануванню навичками комплексного добору обладнання, логічного поєднання технічних і технологічних рішень, проектування нових систем розробки та володіння об’ємною конструкторською уявою. Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також для інженерно-технічних працівників гірничорудних підприємств.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress