joomla 3wordpress

Симанович Г.А. Руйнування гірських порід вибухом: навч. посіб. / Г.А. Симанович, О.Є. Хоменко, М.М. Кононенко. – Д.: НГУ, 2014. – 207 с.

 Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів напряму «Гірництво», зокрема програмам дисциплін «Руйнування гірських порід вибухом», «Спорудження гірничих виробок», «Технологія та безпека виконання вибухових робіт», «Особливості буропідривних робіт при розробці рудних родовищ». Розглянуто термодинаміку вибуху, оцінку підривних властивостей, початковий імпульс та чутливість вибухових речовин. Наведено рецептурний склад вибухових речовин та засоби висадження зарядів. Запропоновано розрахунки параметрів буропідривних робіт при проведенні гірничих виробок і видобуванні корисних копалин. Підготовлений фахівець з гірництва володітиме теорією вибуху і рецептурою приготування вибухових речовин, добором засобів висадження зарядів, вмінням складати паспорти буропідривних робіт та проектувати параметри масових вибухів в умовах гірничого виробництва. Рекомендовано для студентів, науково-педагогічних та науково-технічних працівників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів і проектних організацій, а також інженерно-технічних працівників гірничих підприємств.

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress