joomla 3wordpress

Матеріалознавство : навч. посіб. / В.І. Бузило, В.П. Сердюк, М 34 А.В. Яворський, О.А. Гайдай / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 243 с.

 Зміст видання відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів спеціальності 184 Гірництво, зокрема – програмі дисципліни на вибір «Матеріалознавство». Розглянуто структуру й властивості, склад і будову основних металевих і неметалевих матеріалів, галузі використання конструкційних та інструментальних матеріалів у гірництві.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress