joomla 3wordpress

Бондаренко, В.І., Бузило, В.І., Табаченко, М.М., Медяник, В.Ю. (2010). Геомеханічні основи підвищення стійкості підготовчих виробок: навчальний посібник. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 408 с.

 У навчальному посібнику наведено методи підвищення стійкості підготовчих виробок. Наведені сучасні конструкції з удосконалення кріплення підготовчих виробок, розкрита методика розрахунку зсувів порід у підготовчих виробках. Викладена методика виявлення законів та закономірностей гірничої науки. Розкрита суть і умови виникнення гірського тиску, що впливає на стійкість підготовчих виробок. Наведено методи нейтралізації гірського тиску і підвищення стійкості покрівлі і підошви підготовчих виробок. Навчальний посібник розраховано на студентів гірничих спеціальностей, які вивчають курс «Механіка гірських порід», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Теорія управління станом гірського масиву» та «Проектування гірничого виробництва», та для курсового і дипломного проектування і науково-педагогічних, науково-технічних співробітників вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та проектних організацій і інженерно-технічних робітників гірничорудних підприємств.

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress