joomla 3wordpress

Перелік вибіркових навчальних дисциплін за другим (магістерським) рівнем ОПП сеціальності 184 Гірництво на весняний семестр 2022/2023 навчальний рік

 

БЛОКЧЕЙН ТЕХНОЛОГІЇ В ГІРНИЦТВІ

ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ВИЛУЧЕННЯ ЦІННИХ КОМПОНЕНТІВ ІЗ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА

ПРОЄКТНИЙ МЕНЕДЖИЕНТ В ГІРНИЦТВІ

ПРОФЕСІЙНА ПОЛЬСЬКА МОВА

РЕІНЖИНІРИНГ ПІДПРИЄМСТВ, КОМПАНІЙ, БІЗНЕСУ В ГІРНИЦТВІ

СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ РОЗРОБКИ МІНЕРАЛЬНИХ РЕСУРСІВ НА МІСЯЦІ, МАРСІ ТА АСТЕРОЇДАХ

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ГЕОРЕСУРСІВ ПРИ ЗАКРИТТІ ШАХТ

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ РУЙНУВАННІ ГЕОМАТЕРІАЛІВ ВИБУХОМ

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress