joomla 3wordpress

І КУРС

Інноваційні технології розробки родовищ корисних копалин

Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька)

Моделювання геомеханічних систем в задачах підземного видобутку корисних копалин

Організація планування та управління гірничого підприємства

Проєктування вентиляції гірничих підприємств

Проєктування транспортних систем гірничих підприємств

Проєктування шахт

Прийняття технологічних рішень у гірничому виробництві 

Спеціальні способи добування корисних копалин

Технологічне проєктування кар'єрів

Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності

Прийняття технологічних рішень в гірничому виробництві (Курсовий проєкт)

 

IІ КУРС

Програма виробничої практики магістрів.

Програма передатестаційної практики магістрів.

Програма та методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи магістра за освітньо-професійною програмою підготовки «ІНЖИНІРИНГ ГІРНИЦТВА».

 

 

 

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress