joomla 3wordpress

Інноваційні технології розробки родовищ корисних копалин

Іноземна мова для професійної діяльності (англійська/німецька/французька)

Моделювання геомеханічних систем в задачах підземного видобутку корисних копалин

Організація планування та управління гірничого підприємства

Проєктування вентиляції гірничих підприємств

Проєктування транспортних систем гірничих підприємств

Проєктування шахт

Прийняття технологічних рішень у гірничому виробництві 

Спеціальні способи добування корисних копалин

Технологічне проєктування кар'єрів

Управління безпекою, автономність та відповідальність у професійній діяльності

joomla 3wordpress
joomla 3wordpress